ХАНБУМБАТ

Нисэх буудлын холбоо навигацийн тоног төхөөрөмжүүд, хяналтын камерууд, зорчигч үйлчилгээний барилгын тоног төхөөрөмжүүдийг бид нийлүүлж, суурилууллаа.

read more
ХАНБУМБАТ НИСЭХ БУУДАЛ

Бид зорчигч үйлчилгээний барилгад зорчигчийн бүртгэл, ачаа тээшний дамжуурга, аюулгүй байдлын шалгалтын рентген төхөөрөмж, хяналтын камер, хаалганы цоож зэргийг суурлуулав.

read more
ХАНБУМБАТ НИСЭХ БУУДЛЫН

гэрэл суултын системийг суурилуулах ажлыг бид хийж, гэрэл асааж шалгав.

read more
Ханбумбат нисэх буудлын

гэрэл суултын системийг шалгалтын нислэгээр баталгаажуулж, гэрчилгээний хугацаа сунгалтын ажлыг хийв

read more
Улаанбаатар хотын багц дүрэм

боловсруулах төслийн ажлыг бид 2014-2016 онд хийнэ

read more
ХАНБУМБАТ

Нисэх буудлын холбоо навигацийн тоног төхөөрөмжүүд, хяналтын камерууд, зорчигч үйлчилгээний барилгын тоног төхөөрөмжүүдийг бид нийлүүлж, суурилууллаа.

дэлгэрэнгүй

Welcome to Achholding llc web page

Бид үйлчлүүлэгчиддээ дэлхийн жишигт нийцсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, дэвшилтэд техник, технологид үндэслэсэн оновчтой шийдлийг санал болгох зорилгоор компаниа байгуулсан юм.