Portfolio Category: Үйл ажиллагаа

Инженерчлэл

Манай компани нь нисэхийн болон нийтийн хэрэглээний цахилгаан, холбоо, цаг уурын болон рентген тоног төхөөрөмжүүдийн судалгаа, худалдан авалт, суурилуулалтыг гүйцэтгэдэгмэргэжлийн байгууллага юм. Бид 2007 оноос хойш иргэний нисэхийн салбарын хэд хэдэн бүтээн байгуулалтанд оролцож, арвин туршлага хуримтлуулаад байна. Манай хамт олон Оюутолгойд 2010 онд байгуулагдсан Оюут нисэх буудлын барилгын ажлын техникийн хяналт, нисэхийн холбооны УКВ,…
Дэлгэрэнгүй