Бүтээн байгуулалт

 • Улаанбаатар олон улсын нисэх буудал

  Улаанбаатар олон улсын нисэх буудал

  Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудлын төсөл Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт Иргэний агаарын тээврийн хөгжлийг эрчимжүүлж, Төв…

 • Ханбумбат нисэх буудал

  Ханбумбат нисэх буудал

  ХАНБУМБАТ НИСЭХ БУУДАЛ Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюутолгойн уурхайд Ханбумбат нисэх буудлыг байгуулахаар 2010 оны 4-р улиралд шийдвэрлэж,…

 • Оюут нисэх буудлын бүтээн байгуулалт

  Оюут нисэх буудлын бүтээн байгуулалт

  Анх Оюут нисэх буудлыг 2003 онд Оюутолгойн уурхайн хашаан дотор одоогийн ил уурхайн орчим байгуулж байсан. Ил уурхайн үйл ажиллагаа…